O ŠKOLI

Osnovna škola “Kamenica” u Bihaću postoji preko 50 godina. Danas imamo oko 770 učenika. Nastava se izvodi na četiri lokacije: Kamenica, Izačić, Klokot i Vikići. Učenici, nastavnici i uprava škole trude se da idu u korak sa najnovijim edukativnim procesima. Učenici su uključeni u rad brojnih sekcija kroz koje ispoljavaju svoje sklonosti i sposobnosti izvan redovne nastave.