Vijeće roditelja

vijece_roditelja

Roditelji učenika imaju pravo, a škola obavezu, pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja-škole, čije članove biraju roditelji učenika. Način i procedura osnivanja i rada vijeća roditelja-škole utvrđuje se pravilima škole.

Vijeće roditelja – škole:

 • promovira interese škole u zajednici na čijem području se nalazi škola
 • predstavlja stavove roditelja učenika/ca u školskom odboru
 • potiče angašman roditelja u radu škole
 • informira školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je potrebno, ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom
 • učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u školi

Članovi Vijeća roditelja za 2015./2016. godinu su:

 1. Began Dizdarević
 2. Bekira Bešić
 3. Bunić Amir
 4. Dizdarević Samir
 5. Fatkić Irma
 6. Felić Amra (predsjednik)
 7. Felić Emir
 8. Indira Nukić
 9. Kečanović Mirsad
 10. Mensura Ćehić
 11. Mešanović Haris
 12. Mufida Dizdarević (zamjenik)
 13. Muslić Fadil
 14. Pašić Elmir
 15. Raković Osme
 16. Ramakić Ermina
 17. Sović Adis
 18. Sušić Sanel
 19. Vikić Zijad
 20. Vilić Omer
 21. Zineta Dizdarević