Tehničko osoblje

Domar-ložač

  • Zajkić Armandin

Pomoćni radnici

  • Bajramović Zemka
  • Bešić Bekira
  • Ćenanović Mirsada
  • Ćenanović Selime
  • Fajković Mirzeta
  • Ibrahimagić Sead
  • Kujundžić Sajra
  • Mašić Đula
  • Rošić Izeta