Nastavno osoblje

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

 • Almira Alivuk
 • Emina Hasanagić
 • Ervina Pajazetović
 • Fata Kliko
 • Ifeta Ibradžić
 • Ilena Jušić
 • Merilda Osmanović
 • Merima Felić-Lalić
 • Mirela Šehović
 • Mirsada Seferagić
 • Mufida Dizdarević
 • Selma Dervišević
 • Senijada Sulić-Kovačević
 • Zineta Dizdarević

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

Biologija i Hemija

 • Suljić Asim

Bosanski jezik

 • Mulalić Nermina
 • Hajrudinović Razija
 • Skalić Mediha

Engleski jezik

 • Hidić Jasmina
 • Malkoč Ifeta

Geografija

 • Makić Nusret

Historija

 • Mulalić Nermina
 • Šarganović Mirela
 • Skalić Mediha

Informatika

 • Pašić Edin

Likovna kultura

 • Pašić Sabina

Matematika i fizika

 • Jašarević Fatima
 • Huskić Jasmina
 • Mujagić Nihad
 • Mušić Elvira

Muzička kultura

 • Dervišević Reufa

Njemački jezik

 • Ćehić Mensura
 • Šejla Hafurić

Tehnička kultura

 • Mujezinović Miralem

Tjelesni odgoj

 • Midžić Đemo
 • Pečenković Mirsad

Vjeronauka

 • Sulić Adela
 • Redžić Muamer
 • Veladžić Ifeta