Uprava škole

Direktor: Amir Smajić
Sekretar: Aldijana Kozlica
Knjigovođa:
Pedagog: Edina Tursanović
Bibliotekar Amra Makić