Historija škole

Škola je počela sa radom 10.10.1961. godine pod nazivom Osnovna škola “Ahmet Fetahagić“. Pod ovim nazivom škola je radila do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, da bi u periodu 1992 – 1995 godine dobila novi naziv Osnovna škola “Kamenica“, koje i danas nosi.

Škola obuhvata polaznike sa područja Kamenice, Vrkašića, Zlopoljca, Muslića, Papara, Klokota, Izačića, Vikića i Čavnika. Škola se sastoji iz centralne škole Kamenica i tri područne škole: Klokot, Izačić i Vikići. Centralna škola Kamenica i područna škola Izačić obuhvataju devetogodišnji, a škole Klokot i Vikići petogodišnji odgoj i obrazovanje.