Obavještenje za roditelje/staratelje o upisu prvačića za školsku 2020/21. godinu

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE/STARATELJE DJECE KOJA SU ŠKOLSKI OBVEZNICI U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI

Dragi roditelji/staratelji budućih prvačića,
ovom prilikom Vam dostavljamo korisne informacije o načinu prijavljivanja djece
za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2020./2021. godinu.
Prijavljivanje djece u osnovne škole Unsko-sanskog kantona za školsku 2020/21
godinu obavit će se u periodu od 8. 4. do 30 .4. 2020. godine, i to putem poziva koji će osnovne
škole u Unsko-sanskom kantonu objaviti na svojim internet stranicama ili na drugi primjeren
način sa potrebnim informacijama vezanim za prijavljivanje.
Ko su školski obveznici u školskoj 2020/21. godini?
– školski obveznici su djeca koja u martu tekuće godine napune 5 godina i šest
mjeseci života,
– djeca za koju roditelji/staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi
razred osnovne škole (Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole,
pismenim putem roditelj/staratelji podnose Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
sporta),
– djeca kojima je za školsku godinu 2019/20. rješenjem ovog Ministarstva odgođen
upis u prvi razred osnovne škole.

Na koji način će se vršiti prijavljivanje djece u osnovne škole?
S ciljem zaštite vašeg zdravlja i zdravlja vaše djece te kako bi spriječili širenje zarazne
bolesti uzrokovane korona-virusom (COVID 19), a u skladu sa naloženim mjerama,
prijavljivanje djece će se vršiti elektronskim putem, dostavljanjem predviđenih podataka na e-mail škole:

− ime i prezime djeteta,
− ime jednog od roditelja,
− datum rođenja djeteta,
− kontakt telefon i mail adresu,
− adresu prebivališta.
Roditelji/staratelji koji nemaju tehničke mogućnosti prijavljivanja djece na prethodno
navedene načine, evidentiranje mogu ostvariti svakim radnim danom od 10 do 12 sati,
kontaktirajući školu putem telefona.
Dokumentaciju potrebnu za upis ne trebate donositi u školu niti slati poštom. Istu ćete
dostaviti školi kada se dijete dovede na testiranje.

O terminu ljekarskih pregleda kao i testiranja, bićete naknadno, blagovremeno
obavješteni, a u skladu sa instrukcijama i preporukama Kantonalnog štaba CZ Unsko-sanskog
kantona i nadležnih institucija.
Napomena: U tabeli ispod dostavljamo kontakt podatke svih osnovnih škola na području
Unsko-sanskog kantona.
Budućim prvačićima i njihovim roditeljima, želimo puno sreće u aktivnostima koje im
slijede.

S poštovanjem,
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Kontakt za našu školu OŠ “Kamenica” možete ostvariti preko mail-a: os.kamenica@gmail.com ili na br. telefona 062 532 422 Edina Tursanović – pedagog.