Vjeronauka: Gradsko takmičnje

Na gradskom takmičenju iz islamske vjeronauke, koje je održano 25. februara 2020. godine u OŠ “Brekovica” našu školu predstavljala su tri učenika VIII razreda i tri učenika IX razreda.
Ostvareni su slijedeći rezultati:

Za VIII razred (od 21 učenika)
– Naida Halilagić osvojila je 13. mjesto
– Senija Trejić osvojila je 15. mjesto i
– Lejla Luković osvojila je 16. mjesto

Za IX razred (od 23 učenika):
– Jusuf Mašić osvojio je 6. mjesto
– Amina Pašić osvojla je 11. mjesto i
– Suana Šišić osvojila je 12. mjesto

Zahvaljujemo se svim učenicima i njihovim nastavnicima koji su uzeli učešće u takmičenju.