Dan sigurnijeg Interneta 2019

Na inicijativu Europske komisije već niz godina u svijetu se obilježava Dan sigurnijeg Interneta u cilju promosanja sigurnog i odgovornog korištenja Interneta i informacionih i komunikacionih tehnologija. Svake godine bira se slogan, koji stavlja akcenat na određenu problematiku. Dan sigurnijeg Interneta 2019 u svijetu će se obilježiti pod sloganom „Zajedno za bolji Internet“ (“Together for a better internet”) dana 05. februar/veljača.

Vođeni uspjehom prethodnih kampanja, obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta 2019. godine realizira se kroz takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola Bosne i Hercegovine, na temu sigurnosti na Internetu. Takmičenje će se sastojati od online kviza sa pitanjima vezanim za sigurno korištenje Interneta, koji će biti dostupan putem web stranice www.dansigurnijeginterneta.org.

Kviz će biti aktivan samo na dan obilježavanja SID-a 2019, dana 05. februar/veljača, od 09:00 do 19:00 sati, nakon čega će sistem aplikacije za online takmičenje generisati pobjednike kviza među djecom koja su tačno odgovorila na 80% i više pitanja i objaviti pobjednike i osvojene nagrade.

Svi pristupi kvizu bit će kodirani, te će u cilju zaštite ličnih podataka djece, pobjednici biti objavljeni pod jednistvenim kodom i uz navođenje škole pobjednika na web stranici Centra za sigurni Internet u Bosni i Hercegovini www.sigurnodijete.ba, Facebook stranici Sigurno dijete, kao i stranici www.dansigurnijeginterneta.org.

Pobjednici će biti nagrađeni adekvatnim nagradama – uređajima kao što su tablet, pametni telefoni, slušalice, baterije za punjenje mobilnih telefona i druge nagrade. Završni događaj, odnosno svečanost proglašenja pobjednika i dodjele nagrada, planiran je nakon realizacije kviza početkom marta/ožujka 2019. godine, a uz prisustvo medija i javnosti.

Uputstvo za djecu:

Zajedno za bolji Internet!

Djeco, pridružite nam se i osvojite vrijedne nagrade!

Šta trebam uraditi?

  1. posjetiti web stranicu Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini  www.sigurnodijete.ba i upoznati se sa sigurnim korištenjem Interneta;
  • zabilježiti svoj jednistveni kod pristupa kvizu;
  • riješiti kviz pitanja o sigurnom korištenju interneta;
  • osvojiti jednu od vrijednih nagrada!