Besplatni udžbenici za učenike prvih, drugih i trećih razreda

Vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona su preko Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a za školsku 2018/19. godinu osigurale besplatne udžbenike za sve učenike prvih, drugih i trećih razreda osnovne škole.