II polugodište: Test br. 3.

Orijentacijska pitanja za treći test

II polugodište

Datum: 23.04.2019. Razred: 9a

Datum: 10.05.2019. Razred: 9b

Datum: 08.05.2019. Razred: 9c

Datum: 22.04.2019. Razred: 9d

 1. U kom su obliku podaci pohranjeni u računaru?
 2. Šta je prijenos podataka?
 3. Kakav može biti prijenos podataka?
 4. Kakav prijenos podataka može biti u digitalnom obliku?
 5. Koja je mjerna jedinica za prijenos podataka između računara i koja je njena skraćenica?
 6. Šta označava pojam kompresija podataka?
 7. Objasniti serijski prijenos podataka?
 8. Objasniti paralelni prijenos podataka?
 9. Koja je mreža dominantna komunikcijska mreža?
 10. Ako je brzina prijenosa podataka preko ADSL linka 4 Mbps, za koliko će se vremena teoretski “download-ti” datoteka veličine 500MB?
 11. Šta je računarska mreža?
 12. Kako se dijele računarske mreže prema veličini?
 13. Koji se prijenos koristi za prijenos podataka na velike udaljenosti?
 14. Šta je modem?
 15. Šta je modulacija, a šta demodulacija?
 16. Šta je modulator, a šta demodulator?
 17. Šta je ADSL, a šta ISDN?
 18. Šta je server?